Lennartsnäs 2:2

En förstudie till programhandling togs fram 2005. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014 om programuppdrag. Förslaget omfattar förtätning med ca 20 lgh (småhus) i anslutning till hästverksamhet.

Programområdets läge på kartan

Programområdets läge på kartan

Det här händer nu

Programarbetet är för närvarande (hösten 2020) vilande.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp