Länsmanstomten (Sylta 2:22)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag för Länsmanstomten (Sylta 2:22).

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Detaljplanen ska pröva möjligheten att uppföra två villor på den södra delen av fastigheten. Byggnaderna ska passa in i området i färg, höjd och stil.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp