Långsand

Kommunstyrelsen beslutade 2017 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Planuppdraget syftar till att undersöka möjligheten till bostadsbebyggelse på fastigheten.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp