Korsängen etapp 1

För de områden som ingår i etapp 1 beslutade Kommunstyrelsen om planuppdrag 2012 och 2017.
Inom fastigheten norr om Enköpingsvägen prövas möjligheten att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse. Söder om Enköpingsvägen prövas möjligheten att uppföra en parkeringsplats lämpad för pendelparkering.

Planområdets läge på kartan etapp 1

Planområde etapp 1

Det här händer nu

Arbete pågår med att ta fram handlingar inför ett samråd. Då blir det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Ta del av handlingarna nedan.


Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp