Korsängen etapp 1

För de områden som ingår i etapp 1 beslutade Kommunstyrelsen om planuppdrag 2012 och 2017.
Inom fastigheten norr om Enköpingsvägen prövas möjligheten att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse. Söder om Enköpingsvägen prövas möjligheten att uppföra en parkeringsplats lämpad för pendelparkering.

Planområdets läge på kartan etapp 1

Planområdets läge på kartan etapp 1

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp