Korsängen etapp 1

För fastigheten norr om Enköpingsvägen prövas möjligheten att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse. Söder om Enköpingsvägen provas möjligheten att uppföra en parkeringsplats lämpad för pendelparkering

Planområdet

Planområdet i vitt

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)