Korsängen

Kommunstyrelsen beslutade 2012 om planuppdrag för hela området.
Målsättningen är att utveckla området till en levande stadsdel med bostäder och lokaler för verksamheter. Den nya bebyggelsen ska anpassas till den närliggande kulturmiljön.

Länk till etapp 1 hittar du längre ned på sidan.

Programområdets läge på kartan

Programområdets läge på kartan

Programområdet markerat på kartan. Området ligger söder om Kungsängens kyrka och Kungsängens hembygdsgård.

Programområdet markerat på kartan. Området ligger söder om Kungsängens kyrka och Kungsängens hembygdsgård.

Upp