Korsängen

Målsättningen är att utveckla området till en levande stadsdel med bostäder och lokaler för verksamheter. Den nya bebyggelsen ska anpassas till den närliggande kulturmiljön.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2012 om planuppdrag för hela området.

Länk till etapp 1 hittar du längre ned på sidan.

Programområdets läge på kartan

Programområdets läge på kartan

Planområdet för Korsängen är markerat på kartan. Det planerade området ligger nära Kungsängens kyrka och Kungsängens hembygdsgård.

Det här händer nu

Just nu arbetar vi med att ta fram förslag till ny detaljplan för den sydöstra delen av programområdet, etapp 1. Detaljplanen reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Ta del av planprogramhandlingarna nedan.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp