Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)

Mellan Bro station och Bro centrum längs Köpmanvägen utreds lämpligheten för bostäder på en yta om cirka 5000 kvadratmeter. AB Upplands-Brohus utreder möjligheten att bygga hyresbostäder på platsen.

 

Planområde markerat med blå cirkel

Planområde markerat med gult

Det här händer nu

Förslag till detaljplan för Köpmanvägen var utsänt för granskning under april 2019. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.