Kocktorp (del av Kockbacka 2:1)

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för nybyggnation av förskola för att skapa fler förskoleplatser i kommunen. Planområdet omfattar en yta om cirka 1,5 hektar norr om korsningen av Enköpingsvägen och Kockbackavägen.

Det här händer nu

Projketet är för närvarande (hösten 2019) inte aktivt.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp