Kocktorp (del av Kockbacka 2:1)

Kommunstyrelsen beslutade 2016 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Planområdet omfattar en yta om cirka 1,5 hektar norr om korsningen av Enköpingsvägen och Kockbackavägen. Syftet är att pröva möjligheten för nybyggnation av förskola.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Projketet är för närvarande (hösten 2020) inte aktivt.

Handlingar

Upp