Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om planuppdrag. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny skola, dagvattenhantering och bostäder. Planförslaget var på samråd under april 2021.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Planförslaget var på samråd under april 2021. Just nu arbetar vi med att sammanställa och besvara de synpunkter som har kommit in samt att revidera planförslaget.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp