Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)

Kommunstyrelsen beslutade 2015 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Detaljplanen ska pröva möjligheten till etablering av
handel/service. 

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp