Klövberga

Detaljplanen syftar till att utveckla ett område för verksamheter, logistik och handel samtidigt som delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och görs mer tillgängliga.

Upp