Klövberga

Detaljplanen syftar till att utveckla ett område för verksamheter, logistik och handel samtidigt som delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och görs mer tillgängliga.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Illustration över planområdet

Illustration över planområdet

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 2016.
Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

 

Handlingar

Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Upp