Klövängen (Klöv och Lilla Ullevi 1:12)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppemot 300 bostäder mellan bäcken och skogsbrynet, öster om verksamhetsområdet.

Planuppdragets område.

Det här händer nu

Vi är just nu i startskedet i projektet där vi skissar på möjliga förslag och undersöker lämpligheten i dessa.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp