Klöv och Lilla Ullevi 1:23

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i november 2015. Byggnaden på tomten är inte planenlig. Uppdraget är att pröva om det i detaljplanen kan göras en permanent placering av byggnaden i det läge den har idag.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram handlingar inför ett samråd.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp