Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88)

I utkanten av mark som tidigare tillhörde Brogård finns önskemål om att planera för bostadsbebyggelse, uppdelat på fyra områden. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019 om planuppdrag för två av områdena.

Karta

Programområdenas ungefärliga läge markerat i blått

områden

Programområde A och C markerat på kartan i blått

Det här händer nu

Nästa steg blir att bereda underlag till detaljplaneprogram inför ett kommande samråd. Programmet syftar till att ta fram riktlinjer som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.

Ta del av handlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp