Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88)

I utkanten av mark som tidigare tillhörde Brogård finns önskemål om att planera för bostadsbebyggelse, uppdelat på fyra områden. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019 om planuppdrag för två av områdena.

Karta

Programområdenas ungefärliga läge markerat i blått

områden

Programområde A och C markerat på kartan i blått

Det här händer nu

Programmet syftar till att ta fram riktlinjer som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete. Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat om samråd. Samrådet kommer att ske i början av 2022. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av handlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp