Kasen (Ekhammar 4:200 m.fl.)

Planområdet ligger direkt söder om E18 och omfattar en yta på cirka 3 hektar. Idag består området till största del verksamheter och syftet med planändringen är att undersöka möjligheten till utveckling av bostäder på platsen.

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i januari 2018.

Planområdet

Planområdet markerat med blått

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram planhandlingar inför ett samråd.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp