Kasen (Ekhammar 4:200 m.fl.)

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i januari 2018. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Planområdet ligger direkt söder om E18 och omfattar cirka 3 hektar. Idag består området till största del verksamheter och syftet med planändringen är att undersöka möjligheten till utveckling av bostäder på platsen.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp