Infartsparkering i Bro (Härnevi 1:71 m.fl.)

Syftet med planen är att utreda möjligheten, för kommunen, att kunna erbjuda fler parkeringsplatser för kollektivresenärer i området kring järnvägsstationen i centrala Bro, så kallade infartsparkeringar.

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om planuppdrag. Nästa steg blir att ta fram handlingar inför ett samråd. Den reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.


Här är vi i processen

Pilar som beskriver procesen

 

HANDLINGAR - PLANUPPDRAG


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp