Härnevi 8:10

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i september 2015. Detaljplanen ska pröva möjligheten till etablering av
handel/service. 

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att bereda underlag inför ett kommande samråd.

Ta del av handlingar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)