Härnevi 8:10

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i september 2015. Detaljplanen ska pröva möjligheten till etablering av
handel/service. 

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)