Härnevi 29:1

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag 2013. Området ligger ungefär en och en halv kilometer nordöst om Bro centrum och cirka 500 meter söder om trafikplats Kockbacka.
Inriktningen i planuppdraget var att planera för cirka 40-80 bostäder. Under arbetet med att ta fram ett förslag har antalet ökat till cirka 180 bostäder. I området föreslås också en förskola.  

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

För tillfället (hösten 2020) vilar arbetet.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Upp