Gröna udden (Kungsängens Kyrkby 2:177 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Förslaget innebär bevarande av en befintlig villa och förtätning
med 11 radhus utmed Strandvägen. Det är av betydelse att beakta blickpunkter från samhället mot villan och ut mot Mälaren.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp