Förskolan Pärlan

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag i september 2014. Uppdraget avser att pröva möjligheten till ändrad användning från bostad till förskoleverksamhet. 

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Förskolan bedriver verksamhet i den befintliga byggnaden efter att deras tidigare lokal på annan adress förstördes i brand. För närvarande finns tillfälligt bygglov för verksamheten.
För att göra fortsatt verksamhet möjlig behöver en ny detaljplan tas fram som ändrar användningen av fastigheten till förskoleverksamhet.

Nästa steg blir att ta fram handlingar inför ett samråd.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)