Förskolan Pärlan (Ekhammar 4:405 m.fl.)

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag 2014. Uppdraget avser att pröva möjligheten till ändrad användning från bostad till förskoleverksamhet. 

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Förskolan bedriver verksamhet i den befintliga byggnaden efter att deras tidigare lokal på annan adress förstördes i brand. För närvarande finns tillfälligt bygglov för verksamheten. För att göra fortsatt verksamhet möjlig behöver en ny detaljplan tas fram som ändrar användningen av fastigheten till förskoleverksamhet.

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp