Förskolan Pärlan (Ekhammar 4:405 m.fl.)

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade om planuppdrag 2014. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Syftet med uppdraget är att pröva möjligheten till att tillåta både förskoleverksamhet och bostadsanvändning. 

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Planförslaget var utsänt på samråd under måndagen den 25 april 2022 till och med tisdagen den 17 maj 2022. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställs nu.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp