Fördelningsstation i Bro

För att stärka kapaciteten i elnätet i kommunen och i regionen har Vattenfall Eldistribution AB framfört ett önskemål om att uppföra en ny fördelningsstation vid Bro trafikplats.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i april 2020 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.


Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp