Finnsta 2:25

Kommunstyrelsen beslutade genom delegationsbeslut om planuppdrag i juli 2016 avseende ändring av  detaljplan. Ändringen ska pröva möjligheten att tillskapa nya lägenheter i Lejondals gruppbostad.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram handlingar inför ett samråd. 

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp