Ekhammarskolan (Kungsängens Kyrkby 2:95 och 2:9)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nyproduktion av grundsärskola som omfattar 30 särskoleplatser i anslutning till Ekhammarskolan.

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2015 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.


Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp