Ekhammarskolan (Kungsängens Kyrkby 2:95 och 2:9)

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2015. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nyproduktion av grundsärskola som omfattar 30 särskoleplatser i anslutning till Ekhammarskolan.

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.


Handlingar

Upp