Ekhammarskolan (Kungsängens Kyrkby 2:95 och 2:9)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nyproduktion av grundsärskola.

Planen är i uppstartsskede. Vi håller just nu på att ta fram en plan för hur vi ska arbeta med projektet.

Kort om projektet

Detaljplanen för Ekhammarskolan (Kungsängens Kyrkby 2:95 och 9:2) prövar lokalisering av en ny grundsärskola som omfattar 30 särskoleplatser i anslutning till Ekhammarskolan.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag