Ekhammar 4:507

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag för ändring av detaljplan. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. 
Den befintliga detaljplanen medger i dagsläget industri. Planuppdraget ska pröva möjligheten att ändra så att den omfattar motion och hälsovård.

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

 

Handlingar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp