Ekhammar 4:214

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna stycka fastigheten Ekhammar 4:214 till två fastigheter för bostadändamål.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nu finns ett förslag till ny detaljplan. Planförslaget kommer att överlämnas till Kommunstyrelsen för antagande. Kommunstyrelsen beräknas anta planen på möte den 29 maj 2019.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.


Här är vi i processen: