Ekhammar 4:214

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna stycka fastigheten Ekhammar 4:214 till två fastigheter för bostadsändamål.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade den 25 september 2019 att anta detaljplanen för Ekhammar 4:214.
Ett tillkännagivande har satts upp på kommunens den 1 oktober 2019. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter tillkännagivandet om ingen överklagat.

Ta del av planhandlingarna längre ned på sidan.


Här är vi i processen: