Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i augusti 2020 om förnyat planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Det nya uppdraget föreslår cirka 90 campingplatser samt servicebyggnader och tältplatser. Hänsyn ska tas till naturvärden och strandskydd.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram planhandlingar inför ett samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Upp