Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.)

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i mars 2017. Detaljplanen ska pröva om det är möjligt att utveckla campingverksamheten, badplatsen och närservicen.

Planområdets läge på kartan

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram planhandlingar inför ett samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag
Upp