Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.)

Detaljplanen ska pröva om det är möjligt att utveckla campingverksamheten, badplatsen och närservicen.

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i mars 2017.

Planområdets läge

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram planhandlingar inför ett samråd.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag