Ådöhalvön

Detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön godkändes av kommunstyrelsen 2012. Det finns beslut att ta fram förslag till detaljplaner för flera områden som ingick i programmet.

Planernas läge på kartan

Planernas läge på kartan

Detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön innehåller en inriktning för hur kommande detaljplaner föreslås utformas på Ådöhalvön. Programmet beslutades av kommunstyrelsen 2012.

Det finns beslut att ta fram förslag till detaljplaner för flera områden som ingick i programmet.

Tidigare skeden

Upp