Ådö skog

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 att ett förslag till ändrad detaljplan ska tas fram. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Syftet med uppdraget är att utreda utökad möjlighet att bygga och möjlighet till avstyckning. Planförslaget har varitpå samråd.

Kartbild över Kungsängen

Planområdet är markerat på kartan.

Det här händer nu

Planförslaget var utsänt på samråd under februari 2022. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställs nu och ett nytt förslag förbereds för granskning.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp