Ådö skog

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 att ett förslag till ändrad detaljplan ska tas fram. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Syftet med uppdraget är att utreda utökad möjlighet att bygga och möjlighet till avstyckning.

Kartbild över Kungsängen

Planområdet är markerat på kartan.

Det här händer nu

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 om planuppdrag. Syftet med uppdraget är att se över möjligheten att öka byggrätten och möjlighet till avstyckning. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat om samråd. Samrådet kommer att ske i början av 2022. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag Pdf, 110 kB.

Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp