Ådö 1:92-1:93

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 att ett förslag till ändring av detaljplanen ska tas fram. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Kartbild över Kungsängen

Planområdet är markerat på kartan.

Det här händer nu

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i juni 2018 att ett förslag till ändring av detaljplanen ska tas fram.. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att komma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Handlingar

Handlingar

Beslut planuppdrag Pdf, 106 kB.

Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Handlingar


Utredningar


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp