Detaljplanering - pågående planer

Här finns pågående detaljplaner inom Bros och Kungsängens tätortsområden. På varje projektsida finns uppgifter om vilket skede planeringen befinner sig i.

Upp