Detaljplaner som har fått laga kraft

Här finns de detaljplaner som har fått laga kraft 2017-2020. Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Genomförandet av en antagen detaljplan kan då påbörjas.

2019

Ekhammar 4:214, Kungsängen

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 november 2019

Upphävande av del av detaljplan 1 för Tibbleskogen, Kungsängen

Upphävandet har fått laga kraft den 15 maj 2019

2018

Upphävande av del av fastighetsplan Sylta 2 (Sylta 1:5), Kungsängen

Upphävandet har fått laga kraft den 2 oktober 2018

Förskola vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)

Detaljplanen har fått laga kraft den 3 april 2018

Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), Bro

Detaljplanen har fått laga kraft den 14 mars 2018


Tankställe Högbytorp, Bro

Ändring och tillägg till detaljplan har fått laga kraft den 10 januari 2018

2017


Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Detaljplanen har fått laga kraft den 13 november 2017

Finnsta 1:230 m.fl. (förskolan Blomman), Bro

Detaljplanen har fått laga kraft den 26 september 2017

Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2

Detaljplanen har fått laga kraft den 27 juli 2017

Äldreboende vid Lillsjö badväg (Kungsängens-Tibble 1:3)

Detaljplanen har fått laga kraft den 23 maj 2017

Äldre detaljplaner

Äldre detaljplaner hittar du via kommunens webbkarta.

Upp