Tegelhagen

Just nu pågår ett arbete med att bygga ut Tegelhagen i Bro. Bebyggelsen kommer att bestå av allt från radhus och villor till flerfamiljshus.

Illustrationsbild lånad av KF Fastigheter

Illustrationsbild över området. (Bild: KF Fastigheter AB)

Om projektet

Projektet omfattar totalt ca 1 500 nya bostäder men området kommer även att få service i form av butiker, vårdboende, skola och förskolor. Det blir olika typer av byggnader i 1-5 våningar med högre hus kring de fyra torgen och lägre i ytterkanterna. 

Vad händer just nu?

Just nu upphandlas entreprenör för den tredje etappen av huvudgatan. Entreprenör beräknas vara på plats under hösten 2019. Magnolia Bostad har beviljats bygglov för sin andra etapp.

I den norra delen av området pågår byggnation av flerbostadshus. Utbyggnad av vissa lokalgator är påbörjade.

Skolfastigheterna i den norra och mellersta delen av området är sålda till en privat aktör som räknar med byggstart inom kort.


Du kan läsa mer om projektet på byggaktörernas hemsidor:

KF Fastigheter

Magnolia Bostad

Derome Hus AB

Detaljplan för Brogård 1:84 m.fl.

Detaljplanen vann laga kraft den 14 mars 2018. Ta del av planhandlingarna här nedan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)