Ringvägen

Längs Ringvägen i Kungsängens centrum kommer cirka 450 lägenheter, en förskola samt allmänna anläggningar såsom gata, torg, parkeringar och park att byggas.

Detaljkarta över Ringvägen

Detaljkarta över Ringvägen. Klicka på bilden för se en förstorad bild av detaljkartan.

Om projektet

I området kommer AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Tornet Bostadsproduktion AB, AB Borätt, HSB Bostad, och Bygg-Fast AB att bygga både hyres- och bostadsrätter.

Arbetet är planerat att starta i januari 2018 och pågår preliminärt under två års tid.

Vad händer just nu?

Byggnation pågår på AB Borätts fastighet närmast cirkulationsplatsen vid Kungsängens centrum. Sista inflyttning beräknas till kvartal 1, 2020.

På HSB Bostads fastigheter längs Enköpingsvägen samt norr om Kokillbacken pågår just nu markarbeten. Sista inflyttning beräknas till kvartal 4, 2020.

AB Upplands-Brohus beräknar att påbörja byggnation under kvartal 2, 2020.

På Tornet Bostadsproduktion AB:s fastighet pågår byggnation. Planerad sista inflyttning under kvartal 4, 2020.

Byggstart för förskolan Ringblomman planeras ske i mars 2019.

Kommunen projekterar just nu för byggnation av huvudgata, gator, park samt torg.

Läs mer om bostadsprojekten på byggaktörernas hemsidor

Tornet Bostadsproduktion AB

HSB Bostad

Detaljplan för Ringvägen

Ta del av planhandlingar för Ringvägen här nedan.