Parkeringar vid Lillsjö badväg

Under sommaren 2020 färdigställdes den nya parkeringen vid förskolan och äldreboendet vid Lillsjö badväg.

Flygbild över Lillsjö badväg

Planerade åtgärder vid Lillsjö badväg

Pågående och planerade arbeten

Nya parkeringsytor

Under våren och sommaren färdigställdes den kommunala parkeringen vid äldreboendet och förskolan vid Lillsjö badväg (1 på kartan ovan). Vägen mellan infarten från Granhammarsvägen och förskolan har rustats upp och den befintliga parkeringen vid infarten har trafiksäkrats (2 på kartan ovan).

Vid Lillsjöns badplats har en ny parkeringsyta anlagts, detta för att effektivisera parkering vid badplatsen och naturreservatet (3 på kartan ovan).

Samtliga parkeringsytor är besiktigade och tagna i bruk.

Finplanering pågår

Under hösten kommer planteringar göras längs Lillsjö badväg. Vi kommer även måla vägen mot badet och naturreservatet för att förtydliga hastighetsbegränsingen.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp