Parkeringar vid Lillsjö badväg

Nu pågår arbetet med att anlägga ny parkering vid nya förskolan och äldreboendet. Samtidigt rustar vi upp och utökar de befintliga parkeringsplatserna längs Lillsjö badväg.

Flygbild över Lillsjö badväg

Planerade åtgärder vid Lillsjö badväg

Ny parkering vid äldreboendet och förskolan

I februari påbörjade vi arbetet med att anlägga en kommunal parkering vid äldreboendet och förskolan vid Lillsjö badväg (1 på kartan ovan). Vägen mellan infarten från Granhammarsvägen och förskolan kommer att rustas upp och den befintliga parkeringen vid infarten kommer att trafiksäkras (2 på kartan ovan).

Vissa träd som ligger i gränsen och strax innanför naturreservatet kommer att tas ner. Endast de träd som kommunen har sett kommer att skadas, vara i vägen eller kan komma att bli riskträd kommer att tas ner. Detta görs av entreprenören i samråd med kommunen för att skapa en trygg och säker väg för gång, cykel och biltrafikanter.

Dessa arbeten planeras vara klara till sommaren 2020.

Ny parkeringsyta vid badplatsen

Vid Lillsjöns badplats har en ny parkeringsyta anlagts, detta för att effektivisera parkering vid badplatsen och naturreservatet (3 på kartan ovan). Den nya parkeringsytan är besiktigad och togs i bruk den 4 april 2020.

Tillfällig avstängning av parkering

Parkeringsytan närmast infarten från Granhammarsvägen kommer att tas ur bruk den 17 februari. Arbetet beräknas vara klart den 31 maj och efter godkänd besiktning tas de nya parkeringarna i bruk.

Besökare till äldreboendet och förskolan hänvisas till respektive verksamhets besöksparkering. Besökare till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat samt Lillsjö badplats hänvisas till parkeringsplatserna närmast badplatsen.

Tidvis kan framkomligheten vara begränsad, vi hoppas ni har överseende med detta.

Trafik omdirigeras

Under vecka 11 kommer en del av Lillsjö badväg spärras av. Trafikanter kommer att omdirigeras till en tillfällig väg längs äldreboendet och förskolan under tiden vägen är avspärrad.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp