Ombyggnation av förskolan Blomman

Förskolan Blomman i Bro växer med två avdelningar. I området förbättras även vägar och parkeringar.

Planområdets läge.

Vad händer just nu?

Byggnationen av förskolans två nya avdelningar är klar och Blomman öppnade sin verksamhet under våren 2019.

Just nu arbetar vi med utbyggnad av de allmänna anläggningarna. Infartsväg, vändzon samt angöring till förskolan förväntas bli klar under vintern 2019/2020. Parkeringen och gång- och cykelvägen planeras att färdigställas våren 2020. Den tillfälliga parkeringen är i bruk.

Detaljplan för Förskolan Blomman

Detaljplanen vann laga kraft den 26 september 2017. Ta del av planhandlingarna här nedan.


Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Upp