Lillsjö badväg

Snart påbörjar arbetet med att anlägga ny parkering vid nya förskolan och äldreboendet. Samtidigt rustar vi upp och utökar de befintliga parkeringsplatserna längs Lillsjö badväg.

Flygbild över Lillsjö badväg

Planerade åtgärder vid Lillsjö badväg

Om projektet

Just nu planeras anläggning av en kommunal parkering vid äldreboendet och förskolan vid Lillsjö badväg (1 på kartan ovan). Vägen mellan infarten från Granhammarsvägen och förskolan kommer att rustas upp och den befintliga parkeringen vid infarten kommer att trafiksäkras (2).

Vid Lillsjöns badplats kommer en ny parkeringsyta anläggas för att effektivisera parkering vid badplatsen (3). Upphandling av entreprenad går ut under hösten 2019 och den nya parkeringen planeras vara klar till sommaren 2020.

Läs mer om de nya byggnationerna vid Lillsjö badväg här

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)