Lillsjö badväg

Snart påbörjar arbetet med att anlägga ny parkering vid nya förskolan och äldreboendet. Samtidigt rustar vi upp och utökar de befintliga parkeringsplatserna längs Lillsjö badväg.

Flygbild över Lillsjö badväg

Planerade åtgärder vid Lillsjö badväg

Om projektet

I februari påbörjar vi arbetet med att anlägga en kommunal parkering vid äldreboendet och förskolan vid Lillsjö badväg (1 på kartan ovan). Vägen mellan infarten från Granhammarsvägen och förskolan kommer att rustas upp och den befintliga parkeringen vid infarten kommer att trafiksäkras (2).

Vid Lillsjöns badplats kommer en ny parkeringsyta anläggas för att effektivisera parkering vid badplatsen (3). Upphandling av entreprenad går ut under hösten 2019 och den nya parkeringen planeras vara klar till sommaren 2020.

Tillfällig avstängning av parkering

Parkeringsytan närmast infarten från Granhammarsvägen kommer att tas ur bruk den 17 februari. Arbetet beräknas vara klart den 31 maj och efter godkänd besiktning tas de nya parkeringarna i bruk.

Besökare till äldreboendet och förskolan hänvisas till respektive verksamhets besöksparkering. Besökare till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat samt Lillsjö badplats hänvisas till parkeringsplatserna närmast badplatsen.

Tidvis kan framkomligheten vara begränsad, vi hoppas ni har överseende med detta.

Läs mer om de nya byggnationerna vid Lillsjö badväg här

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)