Granhammarsvägen

Nu pågår arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.

Planerade åtgärder längs Granhammarvägen

Vi förbättrar trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen

Arbetet kommer att delas in i etapper. På bilden längst upp på sidan ser du de planerade åtgärderna.


Ny gång- och cykelväg

För att öka säkerheten för gående och cyklister anläggs en ny gång- och cykelväg längs Granhammarsvägen. Den nya gång- och cykelvägen kommer att löpa längs Granhammarsvägen som tidigare men nu bygger vi en bro över påfartsrampen till E18 mot Enköping så att fotgängare och cyklister inte ska behöva korsa en väg trafikerad med bilar.

Gång- och cykelvägen och bron är färdigställd men är inte besiktigad och överlämnad till kommunen. Detta är fortfarande ett arbetsområde som innefattar arbetsmiljöansvar och ansvar för tredje man för entreprenören. Innan en godkänd besiktning är utförd på hela entreprenaden så kommer gång- och cykelvägen hållas stängd.

Cirkulationsplatser

För att öka trafiksäkerheten och för att det ska bli ett bättre flyt i trafiken på Granhammarsvägen kommer två cirkulationsplatser att byggas vid båda på-/avfarterna till E18.

Arbetet med gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser beräknas vara klart till hösten 2021.

Avstängningar och trafikomledning under byggnationstiden

Gång- och cykelvägen som idag löper längs Granhammarsvägen är avstängd och leds om via Stråkstigen och Kungsängens IP. Denna avstängning har gjorts för att kunna ha två körfält från Brunnarondellen fram till på- och avfarterna till E18.

Vänstersväng till påfarten mot Enköping är avstängd och trafiken omleds via Brunnarondellen.

Fler åtgärder kan komma att ske löpande under byggnationstiden. Dessa publiceras överst på denna sida samt på Störningsinfo.

För att undvika köer vid rusningstrafik morgon och eftermiddag under pågående ombyggnad av Granhammarsvägen, välj om möjligt avfarterna Kockbacka och Kungsängen om ni inte ska till Brunna.

Flygfoton från december 2020

Första bilden visar arbetet vid den norra cirkulationsplatsen, alltså vid påfarten mot Enköping och avfarten från Stockholm. På bilden syns nya gång- och cykelbron som lyftes på plats under hösten.

Andra bilden visar den södra cirkulationsplatsen som börjar ta form.

Flygfoto över arbete vid norra cirkulationsplatsen vid påfart mot Enköping och avfart från Stockholm.

Arbete vid norra cirkulationsplatsen.

Flygfoto över arbetet vid södra cirkulationsplatsen vid påfart till Stockholm och avfart från Enköping.

Arbete vid södra cirkulationsplatsen.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp