Regional gång och cykelväg

Byggnation av regional gång- och cykelbana längs med Enköpingsvägen

Karta med etapp2 markerad

Karta med etapp2 markerad

Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50% av kostnaderna som är aktuellt 2020–2021 för gång- och cykelvägen med regional gång- och cykelstandard längs med Enköpingsvägen genom Bro etapp 2. För att dessa ska betalas ut ska byggnation av sträckan mellan Brorondellen och Råbyvägen påbörjas under 2020.

Projektet består alltså av följande etapper:

Etapp 1: Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan busshållplatsen Finnsta östra och Brorondellen, färdigställdes 2016.

Etapp 2: Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen, färdigprojekterad 2017 och påbörjas byggnationen 2020.

Etapp 3: Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Råbyvägen och Håtunavägen, färdigprojekterad 2018.

Projektstatus etapp 2, augusti 2020:
Entreprenörsupphandling pågår.

Bild som indikerar att projektstatus är upphandlingsfasen.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp