Österhagen

Byggnation av ny gång- och cykelbana längs med Kockbackavägen samt två nya busshållplatser vid Kockbacka rondellen

Karta med vägen markerad

Karta med vägen markerad

Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort. Avståndet till närmaste busshållplats är i dagsläget långt och Trafikförvaltningen (Region Stockholm) har sagt sig villiga att stanna vid busshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa.

Projektet består av följande etapper:

Etapp 1: Byggnation av ny gång- och cykelbana längs med Kockbackavägen anslutning till befintliga gång- och cykelbana samt ett övergångsställe vid rondellen (2020-2021)

Etapp 2: Byggnation av två nya busshållplatser och ett övergångsställe strax söder om Österhagen (2021-2022)

 

Status för etapp 2, juli 2021:
Upphandling påbörjades.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp