Klövtorpsvägen

Byggnation av gång- och cykelväg på Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen och Håtunavägen

Karta med korsningen där övergångsstället är markerad Klövtorpsvägen, Ullevivägen.

Karta

En gång- och cykelväg mellan Enköpingsvägen och Klövtorpsvägen (längs med Håtunavägen) byggdes 2018. För att få ett sammanhängande gång- och cykelvägnät i västra Bro behöver kommunen bygga gång- och cykelväg på Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen.

Projektet projekterades 2018 och i samband med det delades projektet in i olika etapper på grund av omfattningen:

Etapp 1: Sträcka mellan Håtunavägen och Ullevivägen, färdigställdes 2019.

Etapp 2: Övergångstället på Ullevivägen och koppling till befintliga gång- och cykelväg, påbörjas byggnationen 2020.

Projektstatus etapp 2, juli 2020:
Byggnationen påbörjades juli 2020.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp