Infartsparkering Kungsängen

Ombyggnation av infartsparkering i Kungsängen

Karta med parkeringen markerad

Karta med parkeringen markerad

I dag finns ett stort behov av flera parkeringsplatser i Kungsängen framförallt för besökare och pendlare till kommunen.

Befintlig infartsparkering vid Kungsängen station (se markerad yta i karta) ska byggas om för att möjliggöra fler parkeringsplatser, en tydlig och säker hämtning-och lämningsyta samt en mer ordnad och trafiksäker parkering.

 

Status för projekt, november 2020:
Byggnationen ska påbörjas november 2020.

Projekt österhagen etapp 1 är i upphandlingsfasen.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp