Bygdegårdsvägen

Upplands-Bro kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen, mellan Skyttens väg och busshållplatsen Tvärvägen.

Karta med sträckan markerad

Flygfoto med sträckan markerad

I projektet ingår:

  • Ny gång- och cykelbana 3,5 m bredd
  • Tillgänglighetsanpassat övergångställe vid korsningen Tvärvägen/Bygdegårdsvägen med ny belysning
  • Ny busshållplats vid korsning Tvärvägen
  • Bullerplank där finns höjdskillnaden större än 2m

Bakgrund

Den aktuella sträckan på Bygdegårdsvägen saknar cykelbana och en smal gångbana är enbart markerad med målad linje. Idag förekommer det mycket gång och cykeltrafik längs med Bygdegårdsvägen som är en given länk mellan Brunna och Kungsängen. Dessutom förekommer viss gångtrafik mellan busshållplatsen Tvärvägen och Kasmo industriområde. Projektet är en del av Trafik och tillgänglighetsprogrammet 2019.

Projektstatus maj 2020:

Byggnation påbörjades 7 maj.

Bild som visar projektstatus som utförandefasen.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp