Busshållplatser i Brunna

Ombyggnation av nya busshållplatser i Brunna, Kungsängen

Karta med markerade busshållplatser

Karta med markerade busshållplatser

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal busshållplatser tillgänglighets anpassas. Idag är ungefär hälften av busshållplatserna längs med det kommunala vägnätet tillgänglighetsanpassade. För att genomföra detta har en prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens bussentreprenör över på-och avstigande,
hållplatsens geografiska läge samt en inventering som SPF Seniorerna har gjort på en del av kommunens busshållplatser.

I och med att kommunen växer och det pågår ett antal xploateringsprojekt som behöver nya busshållplatslägen.

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50 % av kostnaderna som är aktuellt 2020–2021 för tillgänglighetsanpassa de befintliga hållplatserna i kommunen.

5 hållplatser i Brunna ska tillgänglighetsanpassa:

  • Marknadstigen - 2 hållplatser
  • Emaljstigen - 2 hållplatser
  • Textillvägen - 1 hållplatsProjektstatus, augusti 2021:
Byggnationen påbörjades.

Projekt österhagen etapp 1 är i upphandlingsfasen.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp