Artistvägen

Byggnation av gång-och cykelbana på Artistvägen etapp-2 i Kungsängen

Karta med etapp 2 markerad

Karta med etapp 2 markerad

Kommunen bygger en ny gång- och cykelbana på Artistvägen för att införa trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Artistvägen leder från Granhammarsvägen till bostadsområden samt två förskolor och en skola. Det finns stort behov av översyn av vägen då det idag finns stora trafikproblem vad gäller säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Det är framförallt problem vid Brunnaskolan samt vid de befintliga parkeringsplatser. Det saknas gång- och cykelbana och finns det ingen bra utformning för lämning och hämtning av skolbarn från kommunala skolan och förskolan, samt att parkerade bilar backar och vänder på olämpliga platser längs med vägen.
Korsningen mellan Granhammarsvägen och Artistvägen är stor och öppen vilken inbjuder till höga hastigheter. För att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten behöver korsningens utformning ses över. Åtgärden genomförs i två etapper:

Etapp-1 omfattar:

Ombyggnation av vändplanen på Artistvägen, ett upphöjt övergångsställe, en ny gång- och cykelbana samt en hämtning/lämningsplats efter korsningen med Flamencovägen. Färdigbyggd 2018-2019


Etapp-2 omfattar:

Fortsättning på gång- och cykelbana, ombyggnation av parkering, trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Granhammarsvägen/Artistvägen. 2021-2022

 

Projektstatus, september 2021:
Byggnationen påbörjades.

Projekt österhagen etapp 1 är i upphandlingsfasen.

Störningsinformation

Senaste nytt om kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen hittar du på startsidan på kommunens webbplats under "Störningsinformation", eller direkt via:

www.upplands-bro.se/storningar

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp