Gamla brandstationen i Bro

I närheten av järnvägsstationen i Bro byggs ett flerbostadshus med mindre lägenheter, boendeparkering och en allmän parkering. Arbetet startade våren 2017 och beräknas vara klart våren 2019.

Illustrationsbild (Bild: TryggHem Bostads AB)

Om projektet

Längs Härnevi skolväg i Bro bygger TryggHem Bostads AB ett flerbostadshus med 72 stycken mindre lägenheter. Kommunen bygger ut de allmänna anläggningarna.

Vad händer just nu?

Bostadshuset står nu klart och inflyttning pågår. Mer information kan du läsa på bostadsrättsföreningens hemsida, länk ser du lite längre ner på sidan.

Just nu bygger kommunen parkering, vändplan, dagvattenanläggningar, belysning, trottoar och övergångsställe i anslutning till det nybyggda huset.

Parkering i området

I november 2018 stängdes kommunens parkering vid Härnevi skolväg av för att arbetet skulle kunna genomföras på ett säkert sätt. Parkeringen kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Boendeparkering mot järnvägen är färdigställd men inte ännu i bruk.

För att underlätta trafik- och parkeringssituationen längs Härnevi skolväg och särskilt vid Härneviskolan är nu den tillfälliga parkeringen bakom Härnevimottagningen i bruk.

Du kan läsa mer om projektet på bostadsrättsföreningens hemsida: http://www.brfbrandstationen.se/

Detaljplan för Gamla brandstationen

Detaljplanen vann laga kraft den 28 december 2016. Ta del av planhandlingarna här nedan.