Gamla brandstationen i Bro

I närheten av järnvägsstationen i Bro byggs ett flerbostadshus med mindre lägenheter, boendeparkering och en allmän parkering. Arbetet startade våren 2017 och beräknas vara klart våren 2019.

Illustrationsbild (Bild: TryggHem Bostads AB)

Om projektet

Längs Härnevi skolväg i Bro bygger TryggHem Bostads AB ett flerbostadshus med 72 stycken mindre lägenheter. Kommunen bygger ut de allmänna anläggningarna.

Vad händer just nu?

Samtliga byggnationer är färdigställda och de allmänna anläggningarna är tagna i drift.

Parkering i området

Den tillfälliga pareringen på bollplanen vid Härneviskolan är avvecklad och tagen ur bruk.

Du kan läsa mer om projektet på bostadsrättsföreningens hemsida: http://www.brfbrandstationen.se/

Detaljplan för Gamla brandstationen

Detaljplanen vann laga kraft den 28 december 2016. Ta del av planhandlingarna här nedan.