Förskola vid Lillsjö badväg

Intill det äldreboende som just nu byggs vid Lillsjö badväg i Kungsängen, byggs en ny förskola med sex avdelningar.

Bild över byggnation av förskolan, september 2019

Bild över byggnationen av förskolan, september 2019. (Bild: Odalen Fastigheter AB)

Om projektet

Odalen Fastigheter är i slutfasen av byggnationen av den nya förskolan vid Lillsjö badväg. Förskolan kommer att kunna erbjuda 120 platser fördelat på sex avdelningar.

Byggnationen beräknas vara klar december 2019.

Detaljplan för förskola på Lillsjö badväg

Detaljplanen vann laga kraft den 3 april 2018. Ta del av planhandlingarna här nedan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)