Äldreboende vid Lillsjö badväg

I Kungsängen, intill Lillsjö badväg, byggs nu ett äldreboende i fem våningar. Äldreboendet blir ett vårdboende med 80 platser.

Illustrationsbild över det planerade äldreboendet vid Lillsjö badväg

Illustrationsbild över det planerade äldreboendet vid Lillsjö badväg

Om projektet

Äldreboendet vid Lillsjö badväg står nu klart och Humana öppnar sin verksamhet under september 2019.

Detaljplan för äldreboende vid Lillsjö badväg

Detaljplanen vann laga kraft den 23 maj 2017. Ta del av planhandlingarna här nedan.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)