Om du påträffar skadade eller döda vilda djur i tätort

Om du hittar döda djur tillhörande Statens vilt

Ett antal däggdjurs- och fågelarter med särskilt högt naturvärde ingår i Statens vilt.

Om döda djur eller döda fåglar tillhörande Statens vilt påträffas i naturen, ska det rapporteras eller lämnas in till polisen för transport till Naturhistoriska Riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA (gäller de fyra stora rovdjuren; björn, varg, lo och järv).

Du är inte skyldig att själv ta hand om ett djur som tillhör statens vilt, däremot ska du underrätta polisen på telefon 114 14. Väljer du att själv skicka in djuret till Naturhistoriska riksmuseet ska du följa särskilda förpackningsinstruktioner.

Om du hittar andra döda djur

Om andra döda vilda djur påträffas i tätort, kontakta kommunens viltvårdare.

Om du hittar skadade djur – statens vilt och andra

Om du hittar levande djur som behöver hjälp, främst statens vilt och skyddsvärda hotade arter kontakta kommunens viltvårdare eller KFV Viltjouren.

Kontakt

Kommunens viltvårdare
Göran Nilsson
Tel: 070-588 65 66
E-post: torpberg@gmail.com

Du kan också komma i kontakt med viltvårdaren via Kontaktcenter.

KFV Viltjouren
Tel: 08-560 241 82

Polisen
Tel: 114 14

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)