Starta förskola/skola

Ska du starta en ny förskola eller skola eller bygga om en befintlig? Tänk på att det är den som driver förskolan eller skolan som har ansvaret för att vistelsemiljön är hälsosam både inomhus och utomhus.

Lagstiftning och råd

I vägledningen Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal finns gällande lagstiftning Miljöavdelningens råd om hur kraven i miljö- och livsmedelslagstiftningen kan uppnås. Observera att det finns fler lagar som styr utformningen av förskolor och skolor, t ex skollagen och plan- och bygglagen, som naturligtvis gäller parallellt.

Anmälningspliktig verksamhet

Att bedriva undervisningsverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Minst sex veckor innan undervisningen ska starta ska du anmäla verksamheten till Bygg- och miljönämnden, men kontakta gärna Miljöavdelningen i ett tidigt skede.

Upp