Miljöledningssystem

Kommunen har beslutat att införa miljöledningssystem för att kunna uppnå våra miljöambitioner och bidra till målet om en grön kommun med hållbar utveckling.

Miljöledningssystem är ett arbetsätt och verktyg för att på ett systematiskt sätt kunna arbeta med att förbättra miljöarbete och nå uppsatta miljömål. Miljöledningssystemet baseras på fyra steg:

  • Planera
  • Genomför
  • Följ upp
  • Förbättra

Miljöutredning

Första steget i arbetet att införa ett miljöledningssystem för kommunen är att göra en miljöutredning. Utredningen visar vilken direkt och indirekt miljöpåverkan kommunernas verksamheter har och vilka åtgärder som kommer att krävas inför införandet av ett miljöledningssystem.   

Miljöpolicy

Kommunens miljöpolicy ska bidra till att göra Upplands-Bro till en ännu attraktivare plats att leva, arbeta och vistas på. För att uppnå visionen – kommunen som ger plats – är det viktigt att arbeta långsiktigt och uthålligt med miljöarbetet i Upplands-Bro.

Upplands-Bro kommun ska enligt miljöpolicyn kontinuerligt arbeta med de mest betydande miljöaspekterna. Dessa är energianvändning, transporter, avfall, upphandling och inköp, användning av livsmedel, kemikalier och produkter, ny-, till- och ombyggnation, planering och exploatering, myndighetsutövning, utbildning, sociala tjänster, nödlägesberedskap samt finansiella tjänster.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)