Miljö- och klimatarbete

Upplands-Bro kommun driver sedan 2014 ett långsiktigt miljö- och klimatarbete för att skona miljön från negativ påverkan av våra verksamheter. Arbetet konkretiseras med införandet av ett miljöledningssystem. Nu tar vi arbetet vidare genom att lyfta ytterligare aspekter av hållbar utveckling.

Under hösten 2018 kommer vi att utveckla en Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro. Dokumentet ska ersätta miljöplanen och lyfta fram prioriterade områden för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i kommunen.

Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro ska ge konkreta förslag på åtgärder för kommunens verksamheter, koppla samman lokala strategier och det pågående arbetet med att införa ett miljöledningssystem.

Plan för hållbar utveckling i Upplands-Bro kommer att utvecklas med tanke på de mål och ramverk för hållbarhetsarbetet som finns på nationell, regional och lokal nivå som exempelvis FN:s Agenda 2030. Arbetet kommer även att ta intryck av pågående arbete för hållbar utveckling i Sverige och andra länder.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp